Idekitze tenoreak

Ikastolako tenoreak - Horaires de l'Ikastola

7:30 - 8:45  : Haurtzaindegia ikastolan (urririk) - Garderie à l'Ikastola (gratuite)

8:45 - 11:45 : Klaseak - Cours

11:45 - 13:30 : Kantina - Cantine

13:30 - 16:30 : Klaseak - Cours

16:45 - 19:00 : Herriko haurtzaindegia (Pagatuz)  - Garderie municipale (Payante)