Kantina - Cantine

Ordainketak, fakturatzearen ondoko hilabete hondarrean agertu behar du berantenik :

- edo « web saretik » pagatuz banku kartaren bitartez, ondoko webgune honetan : http://www.tipi.budget.gouv.fr,

- edo txekaz edo diru garbiz, Kanboko Diruzaintzan Nagusian.

Itsasuko haurrak

Kanpoko haurrak

Erakasle

Prezioa

3,50 €

Prezioa

4.20 €

Prezioa

5,50 €

 

Le règlement doit intervenir au plus tard à la fin du mois suivant l’émission de la facture :

- soit par paiement « en ligne » par carte bancaire en se connectant sur le portail http://www.tipi.budget.gouv.fr,

- soit par chèque ou en espèces auprès de la Trésorerie de Cambo-les-bains.

Enfants d'Itxassou

Enfants Extérieurs

Enseignants

Tarif

3,50 €

Tarif

4,20 €

Tarif

5,50 €

 

Araudia deskargatu - Rgltintcantine2018 2019Araudia deskargatu - Rgltintcantine2018 2019 (90 Ko)
izen emate fitxa - Ficherenseignementsperisco2018 20izen emate fitxa - Ficherenseignementsperisco2018 20 (59.06 Ko)
Menu sem5Menu sem5 (85.74 Ko)